ENGLISH

NIEUWS

ChatGPT: booster voor inkoop!

Zuiver Analytics heeft in mei 2023 een onderzoek uitgevoerd  naar het categoriseren van leveranciers met behulp van de taalmodellen die achter ChatGPT schuil gaan. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van GPT-3.5 Turbo en GPT-4. Voor meer informatie ga naar:
Categoriseren leveranciers met ChatGPT

Zuiver Analytics heeft samen met e-proQure de eerste twee  successvolle hands-on workshop ‘ChatGPT Booster voor inkoop’ gegeven. Deze hebben plaatsgevonden op 20 april  en 25 mei in Utrecht. De eerstvolgende hands-on ChatGPT workshop is op donderdag 21 september aanstaande in Utrecht. Voor deelname of meer informatie ga naar:
Workshop ChatGPT Booster voor inkoop

Meer lezen

Analytics voor Inkoop

Inkoop analytics is het proces van het verzamelen en analyseren van inkoopgegevens (data) om zinvolle inzichten te vormen en de besluitvorming effectief te ondersteunen.

Voorbeelden variëren van historische analyserapporten voor inkoopuitgaven tot geavanceerde analyses om toekomstige beslissingen te voorspellen en te budgetteren.

De behoefte aan inkoopanalyses is ontstaan uit de wens van veel organisaties om een geconsolideerd beeld te krijgen van de inkoopuitgaven gebaseerd op de data uit de inkoop- en facturatie systemen.

Onze missie is om met behulp van geavanceerde data-analyse technieken nieuwe en waardevolle inzichten te creëren door Business Intelligence te integreren met Data Science.

Spend Analyse

Een Spend Analyse wordt beschouwd als het vertrekpunt. Dit is het proces van het identificeren, verzamelen, opschonen, groeperen, categoriseren en analyseren van de inkoop gerelateerde uitgaven van uw organisatie. Dit wordt gedaan met het doel inzicht te krijgen in de inkoopkosten en waar mogelijk deze te verminderen en de efficiëntie te verbeteren.

Onze Spend Analyse is opgebouwd uit een Basis Spend Analyse en optionele aanvullende (meer geavanceerde) analyses.

De Basis Spend Analyse bevat naast een overzicht van de totale spend, de spend per groep, een worldmap, de ABC analyse, de Kraljic Matrix, PO-Non PO inzichten, factuur statistieken en de transactiedetails.

De opties voor een aanvullende analyse zijn:

  • De Inkoop Prijs Index in combinatie met de prijs fluctiatie explorer
  • Dubbele facturen

Prijs Fluctatie Explorer

Als reactie op de razendsnelle prijsstijgingen in de markt heeft Zuiver Analytics een unieke Prijs Fluctuatie Explorer ontwikkeld.

Krijg nu meer inzicht in prijsstijgingen en dalingen met behulp van een gecalculeerde index trendlijn en verbeter hiermee uw budgets, leveranciers-management, bestelmomenten en bestelomvang.

De geïndexeerde trendlijn wordt berekend over uw inkopen op basis van uw eigen factuur en/of inkooporder data.

Het resultaat is een geïndexeerde trendlijn, berekend op basis van een gewogen gemiddelde van uw inkopen. Waarvan u meer inkoopt weegt ook zwaarder mee in de stijging of daling.

Exploreer de prijsstijgingen per leverancier, merk, product, project enz. Stel vast welke producten meer en minder volatiel zijn en wat dit betekent voor de prijsstijging.

Om de gewenste inzichten te kunnen genereren wordt uw organisatie getraind in het werken met de berekende Inkoop Prijs Index.

Product Classification (new)

Product classificatie is feitelijk de eerste stap op weg naar een goede Spend Analyse. Een juiste product classificatie is een voorwaarde om de inkoop gebonden uitgaven goed te begrijpen en de inkoopstrategie vorm te geven.

Al jaren is binnen inkoop het classificeren van producten en diensten een uitdaging. Het is erg arbeidsintensief en krijgt daardoor (te) weinig of geen prioriteit.

Door de komst van getrainde AI algoritmes als ChatGPT zijn we in staat om producten opeen geheel nieuwe wijze te classificeren. Het komt erop neer dat we het AI algoritme het werk laten doen. De dataset met de producten is de input, de geclassificeerde producten de output.

We staan nog aan het begin van deze ontwikkeling. De eerste resultaten zijn bijzonder positief. Wilt u het eens testen op uw inkoop uitgaven, bijvoorbeeld in het kader van een spend analyse, laat het ons weten. Dan kunt u zelf ervaren hoeveel tijd u hiermee uitspaart.

Dubbele betalingen

Wij gaan ervan uit dat geen enkele organisatie dezelfde factuur twee keer wil betalen. Toch komt het helaas nog regelmatig voor. De automatiseringssystemen controleren in het algemeen wel of het factuurnummer al bestaat. Dat blijkt niet altijd voldoende te zijn om te voorkomen dat er een factuur toch twee keer betaald wordt.

Het Dubbele betalingen algoritme analyseert uw historische factuurdata en herleidt op een ‘slimme’ manier welke facturen twee keer betaald zijn. U bent dan in staat het al dan niet dubbel betaalde bedrag terug te vorderen bij de leverancier.

Het uit de historische factuurdata herleiden van de dubbel betaalde facturen is ook een optionele aanvulling op Basis Spend Analyse.