ENGLISH
Prijs Fluctuatie Explorer

Vergroot uw concurrentievoordeel

Inzicht in prijswijzigingen

Krijg meer grip op de prijswijzigingen die op uw organisatie afkomen. Hiervoor introduceert Zuiver Analytics een unieke en geavanceerde Prijs Fluctuatie Explorer waarmee u snel meer en gedetailleerd inzicht krijgt in de prijsschommelingen van uw inkoop gerelateerde producten en diensten. Dit alles gebaseerd op uw factuur data.

Wilt u weten hoe de prijs fluctuatie van uw belangrijkste leveranciers eruit zien en hoe volatiel de prijzen zijn, of wilt u dat graag weten voor de merken die u inkoopt, of voor iedere product categorie of een specifiek asset of project? Maak dan gebruik van de unieke Prijs Fluctuatie Explorer op basis van uw eigen factuur data.

U ontvangt na de uitvoering van de databewerkingen een link naar onze PowerBI online omgeving waarna u de prijsfluctuaties kunt exploreren.

GA NAAR DEMO

Innovatief en uniek!

Als u elke dag hetzelfde inkoopt is het verloop van de prijs eenvoudig vast te stellen. U merkt het meteen of het product duurder of goedkoper is geworden voor u.

Het wordt ingewikkelder als u periodiek verschillende hoeveelheden inkoopt. Vandaag bent u veel meer kwijt omdat de prijs is gestegen en u er mogelijk veel meer van inkoopt. De prijsstijging voelt zwaarder en krijgt meer gewicht. Om de prijsstijging correct te berekenen is het van belang om deze te berekenen op basis van het gewogen gemiddelde.

Het wordt voor de berekening en visualisatie van de prijsfluctuaties echter een hele uitdaging als u verschillende producten met verschillende prijsstijgingen en verschillende hoeveelheden en op verschillende momenten inkoopt.

Zuiver Analytics is met deze uitdaging aan de slag gegaan en heeft een nieuw innovatief algoritme ontwikkeld wat op basis van de factuurdata en het gewogen voortschrijdend gemiddelde de prijsfluctuatie tot leven laat komen.

Wat is de meerwaarde?

  • U bent beter in staat om op basis van feiten de budgets en forecasting te onderbouwen.
  • Geen tussentijdse offertes meer opvragen bij uw leveranciers ten behoeve van budget inschattingen waardoor de onderhandelingspositie kan verslechteren.
  • Beoordelen van prijswijzigingen die leveranciers doorvoeren.
  • Toetsing van prijswijzigingen aan leverancierscontracten.
  • Betere voorbereiding op het leveranciersgesprek.
  • Het verbeteren van het gebruik van itemcodes of categorieën om meer grip te krijgen op de inkoop gerelateerde uitgaven.

Workshop - Prijs Fluctuaties

Om de volledige waarde te halen uit het Prijs Fluctuatie Explorer dashboard en het Index rapport bieden we uw team de mogelijkheid een hands-on workshop te volgen. Deze workshop staat in teken van de theorie en calculaties achter de Prijs Fluctuaties en hoe je er nieuwe inzichten uit krijgt.

De workshop bestaat uit de volgende componenten:

  • De theorie achter het fenomeen prijsfluctuatie, prijsindexen volatiliteit.
  • Bewerking van de dataset: opschonen, bewerken en aggregeren van prijsinformatie.
  • Behandeling praktijkcases: Prijs fluctuaties exploreren en interpreteren van de inzichten.

Na de workshop Prijs Fluctuaties bent u in staat zelf effectief met de Prijs Fluctuatie Explorer aan de slag te gaan.