ENGLISH
Over Zuiver Analytics
Wij helpen U bij het verbeteren van uw inkoop prestaties

Wat doen wij?

Zuiver Analytics richt zich op het ontwikkelen van intelligente analyses, services en consultancy om de inkoop functie te ondersteunen bij het verbeteren van hun prestaties met ondersteuning van Artificial Intelligence (AI).

Waar richtten wij ons op?

Alleen goed zijn in het maken van algoritmes is zeker niet voldoende voor succes. De kennis van de inhoud en de praktijk is nog veel belangrijker. Daarom hebben we bij Zuiver Analytics ervoor gekozen om ons specifiek te richtten op het helpen van de inkoop functie. Daardoor verplaatsen we ons volledig in de uitdagingen waar inkoop voor staat en spreken we de taal van de inkoop professional.

Waarom de inkoopfunctie?

Slimme analyses zijn analyses die gebruik maken van moderne data-analyse technologieën voor zowel het bewerken van data, de data-analyse en presentatie van het resultaat. Een van de belangrijkste onderdelen is hierbij het algoritme. Een algoritme is een softwareprogramma wat een specifieke berekening kan uitvoeren. Deze berekeningen kunnen door de omvang van de data, complex en omvangrijk zijn.

De praktijk

Inkoop analyses kunnen op strategisch, tactisch en operationeel niveau plaatsvinden en ieder niveau is op zoek naar antwoorden die bij dat niveau horen. Om slimme analyses te laten werken hebben wij ervoor gekozen deze te ontwikkelen in de praktijk. De Purchasing Price Index en het Dubbele Facturen algoritme zijn bijvoorbeeld bij opdrachtgevers ontwikkeld. Pas als het in de praktijk aanslaat en gebruikt wordt, spreken we van een analyse die in de praktijk echt werkt.

De dataset

Bijeen analyse hoeft u alleen te beschikken over de data-elementen die specifiek voor de analyse nodig zijn. Niet meer en niet minder. De specificatie hiervoor ontvangt u van ons. Wij ondersteunen u ook bij de extractie van de dataset in het geval dat nodig mocht zijn. Voor een SAP systeem leveren we bijvoorbeeld ook de selectie-query aan. Een analyse start de eerste keer met een gratis testfase. De dataset wordt door ons gecontroleerd en Zuiver Analytics rapporteert dan over de afwijkingen in de dataset. Op het moment dat de selectie query een goede dataset oplevert, wordt de analyse uitgevoerd en het resultaat opgeleverd.

Betaling naar gebruik

Zuiver Analytics heeft geen historie in het ontwikkelen van software en daardoor geen ‘last’ van een software erfenis. We kijken naar de mogelijkheden die vandaag de dag op ons afkomen en hoe we die zo efficiënt, effectief en zo flexibel mogelijk kunnen inzetten. Alhoewel we softwareprogramma’s ontwikkelen in de vorm van algoritmes zijn we geen traditioneel software ontwikkelbedrijf. De uitkomst van de databewerking of data-analyse is feitelijk het product. U levert alleen de data aan, wij voeren de bewerkingen uit, en voeren de analyse uit. U ontvangt het resultaat en kunt daarmee direct aan de slag. U betaalt dan ook alleen voor de uitvoering de data bewerking en data-analyse.

Ontwikkelen nieuwe innovatieve data-analyses

Zuiver Analytics blijft zich richtten op het in samenwerking ontwikkelen van een data-analyses die in de praktijk werken en veel waarde toevoegen. Heeft u behoefte aan een innovatieve inkoop, crediteurenadministratie of supply chain gerelateerde data-analyse en staat u open om deze in gezamenlijkheid te ontwikkelen dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek.