ENGLISH
Inkoop Prijs Index

De prijsindex trendlijn: een nieuw inzicht in commodity prijzen

Meer grip op prijsstijgingen

Krijg meer grip op de enorme prijsstijgingen en mogelijke dalingen die op uw organisatie afkomen. Hiervoor heeft Zuiver Analytics een in de markt een unieke en geavanceerde data-analyse ontwikkeld waarmee een geïndexeerde trendlijn wordt gegenereerd over de inkoop gerelateerde producten en diensten.

Wilt u weten hoe de prijsindex trendlijn van uw belangrijkste leveranciers eruit ziet, of wilt u dat graag weten voor de merken die u inkoopt, of voor iedere product-categorie of een specifiek asset of project? Voer dan deze unieke data-analyse uit op uw eigen data.

U ontvangt na de uitvoering van de databewerkingen een link naar een onze PowerBI online omgeving met daarin het resultaat.

Als u de analyse maandelijks wilt verversen, betaalt u alleen een vast bedrag per maand voor het gebruik van de informatie.

Nieuw en uniek!

Een prijsindex is een cijfer dat de prijsontwikkeling van een pakket producten en diensten uitdrukt over een bepaalde periode.

Als u elke dag hetzelfde inkoopt is het verloop van de prijs eenvoudig vast te stellen. U merkt het meteen of het product duurder of goedkoper is geworden voor u.

Het wordt ingewikkelder als u periodiek verschillende hoeveelheden inkoopt. Vandaag bent u veel meer kwijt omdat de prijs is gestegen en u er mogelijk veel meer van inkoopt. De prijsstijging voelt zwaarder en krijgt meer gewicht. Om de prijsstijging correct te berekenen is het van belang om deze te berekenen op basis van het gewogen gemiddelde.

Het wordt voor de berekening van de prijsindex trendlijn echter een hele uitdaging als u verschillende producten met verschillende prijsstijgingen en verschillende hoeveelheden en op verschillende momenten inkoopt.

Zuiver Analytics is met deze uitdaging aan de slag gegaan en heeft een algoritme ontwikkeld wat op basis van de factuurdata en het gewogen voortschrijdend gemiddelde de prijsindex trendlijn tot leven laat komen.

Met de prijsindex trendlijn over uw leveranciers, merken, categorieën, projecten etc. beschikt u over nieuwe en unieke inzichten. U krijgt daardoor meer grip op prijsschommelingen.

Wat is er nu mogelijk?

  • De prijsindex trend van leveranciers en merken met elkaar vergelijken
  • De verkooprijzen van producten en diensten aanpassen en deze aanpassing beter onderbouwen
  • Het verloop van de prijsindex toetsen aaneen in de markt erkende en betrouwbare commodity of grondstofindex
  • Toetsen onderbouwing van leveranciers op het moment dat deze prijsstijgingen doorvoeren op basis van een of meer aangeleverde prijsindexen.
  • Bepalen of leveranciers te lang een te hoge prijs berekenen als de commodity prijsindex al (geruime tijd) daalt
  • Beoordelen van leveranciers of prijsstijgingen correct worden doorgevoerd conform de afspraken.
  • Het toetsen van de prijsindex trendlijn aan de leverbetrouwbaarheid van uw leverancier om te zien of beide wel in de pas lopen.

Training - Inkoop Prijs Index

Om de volledige waarde te halen uit de Inkoop Prijs Index dashboards bieden we uw team de mogelijkheid een training te volgen. Deze training staat in teken van de theorie en calculaties achter een prijs index en de prijs index trendlijn.  

Met deze bent u  in staat de prijs indexen in het dashboard op een hoger niveau te interpreteren en nieuwe en verdiepende inzichten te creëren. De training bestaat uit de volgende componenten:

  • De theorie achter het fenomeen prijsindex: verschillende type indexen
  • Bewerking van de dataset: opschonen, bewerken en aggregeren van prijsinformatie (incl. oefeningen)
  • Behandeling praktijkcase: Prijs index van een leverancier berekenen en interpreteren.

Na de training Inkoop Prijs Index bent u in staat om op basis van factuurdata meer te kunnen zeggen over de prijsstijgingen (of dalingen) die leveranciers doorvoeren en welke impact dat heeft op uw organisatie.

Neem contact op voor meer informatie over hoe we uw data in bruikbare inzichten kunnen omzetten